THAI TIME สิงห์บุรี

ทุ่งพิกุลทองยังอ่วม..คาดใช้เวลาถึง 2 เดือน กว่าจะแห้งทั้งหมด ส่วนวัดพิกุลทอง ฝั่งพระใหญ่ยังท่วมสูง

198 Views
          วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี พบว่า ระดับน้ำลดลงมากแล้ว โดยเฉพาะฝั่งสังฆาวาส ที่ติดกับแม่น้ำน้อย น้ำแห้งเรียบร้อยแล้ว
          แต่ฝั่งตะวันออกของถนนวิหารขาว หรือฝั่งพุทธาวาส ต่อเนื่องไปถึงทุ่งพิกุลทอง ด้านหน้าองค์พระใหญ่ ระดับน้ำลดลงเช่นกัน แต่ยังอยู่ในระดับสูง โดยสาเหตุมาจากสภาพพื้นที่เป็นทุ่งนากว้าง ไม่มีขอบคันที่จะกั้นเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้
          ประกอบกับพื้นที่ไม่ได้ติดต่อหรือเชื่อมกับแม่น้ำหรือคูคลองขนาดใหญ่ ที่จะช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังได้ จะมีเพียงคูหรือลำรางขนาดเล็กที่ใช้เพื่อการเกษตร ระบายน้ำลงคลองลำชวด และไหลลงสู่แม่น้ำน้อย ตามธรรมชาติ ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงค่อนข้างช้ากว่าพื้นที่อื่น โดยคาดว่ากว่าทุ่งพิกุลทองจะแห้งสนิททุกจุด อาจต้องใช้เวลานานถึง 2 เดือน

Comments

comments