THAI TIME สิงห์บุรี

Smart City Singburi คืบหน้า ภายในสิ้นปีนี้ลงนามในสัญญาได้ นายก อบจ.มั่นใจเปิดให้บริการอย่างช้าเมษายนปีหน้า

204 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ทางประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายพิจิตร ปัญญาพิชิต ประธานประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดให้มีการประชุมเสวนา 2 หัวข้อ ประกอบไปด้วย
          🔸️การขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรี ไปเป็นเมือง “Smart City Singburi โดย อบจ.สิงห์บุรี
          🔸️การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการจัดการของภาครัฐ ให้มีการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้อย่างไร
          ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชน รวมถึงนักวิชาการอิสระ เข้าร่วมฟังการเสวนาและนำเสนอแนวคิด ในการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีกันอย่างคึกคัก
          นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า “Smart City Singburi” เป็นโครงการที่ ริเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ผลักดันแผนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องการนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดใน 7 ด้านด้วยกัน
          นายก อบจ.กล่าวต่อไปว่า แผนแรก อบจ.ต้องการขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ไม่ผ่านการพิจารณา อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ จึงหันมาใช้งบประมาณของ อบจ.เอง โดยหารือร่วมกับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ขอใช้วิธีการลงทุนแบบเช่าซื้อบริการทั้งระบบและอุปกรณ์ รวมไปถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทำให้ อบจ.ประหยัดงบประมาณลงไปได้มาก
          สำหรับประโยชน์ของโครงการ “Smart City Singburi” จะนำเทคโทคโนโลยี่สมัยใหม่ มาสร้างโครงข่ายเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดย อบจ.เป็นแม่ข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในหลายด้าน เช่น การบริการกู้ชีพและแพทย์ฉุกเฉิน , เตือนภัยน้ำท่วม-อุบัติภัย , การค้าขายออนไลน์ และการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านแอพพลิเคชั่นของ อบจ. ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการสื่อสารรวมถึงบริการได้มาก
          ส่วนความคืบหน้าของโครงการ ขณะนี้เดินหน้าไปจนเกือบจะครบถ้วนแล้ว คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญากับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ภายในสิ้นปีนี้ และทดลองเปิดบริการได้อย่างช้าเดือนเมษายนปีหน้า
          📌 หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการ “Smart City Singburi” มีข้อมูลและรายละเอียด ที่ชาวสิงห์บุรีควรรู้และทำความเข้าใจ อีกเป็นจำนวนมาก…ทางกองบรรณาธิการ THAI TIME จะทยอยหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอเพิ่มเติมต่อไป..โปรดติดตาม
316543274_1013352946256449_7946466821999363548_n
316542020_1013352912923119_3931388353386855299_n
316425875_1013352882923122_4162461264930743539_n

Comments

comments