THAI TIME สิงห์บุรี

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิงห์บุรี..คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

158 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (วันที่28 พฤศจิกายน 2565 ) จังหวัดสิงห์บุรีได้มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
          🔸️รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.)
          🔸️รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสาธารณสุข ได้แก่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
          🔸️รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
          โดยมีตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ารับ ประกาศเกียรติคุณจาก นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ในระหว่างการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี การประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
          สำหรับรางวัลนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดการคัดเลือก เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฎิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนต่อไป

Comments

comments