THAI TIME สิงห์บุรี

กองบรรณาธิการ THAI TIME สิงห์บุรี มีมติเอกฉันท์..ยกตำแหน่งให้ ครูอุเทน เปียหลอ : ครูแห่งปี 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

99 Views
          ครูอุเทน เปียหลอ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรกรี เป็นอีกผู้หนึ่งที่ กองบรรณาธิการ THAI TIME สิงห์บุรี ลงมติเป็นเอกฉันท์ มอบตำแหน่งครูแห่งปี 2565 จังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษา รักษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สู่อนุชนรุ่นหลังได้อย่างยอดเยี่ยม
          ปัจจุบันครูอุเทนเป็นครูผู้สอนดนตรีไทยโรงเรียนสิงห์บุรี นอกเหนือจากการสอนนักเรียนในชั้นเรียนปกติแล้ว ครูอุเทนยังเป็นหัวเรือหลักในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย ให้มีความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย ร้อง เล่น และทำเครื่องดนตรีเป็น จนส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลระดับประเทศในทุกๆ ปีแบบนับไม่ถ้วน
          ไม่เพียงเท่านี้ “บ้านดนตรีไทยสิงห์บุรี” คือสถานที่ ที่ครูศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ อดีตครูดนตรีไทยได้ทิ้งไว้หลังเสียชีวิตเพื่อปลูกปั้นนักเรียนสู่ครูดนตรีไทย เป็นภาระกิจที่ครูอุเทนได้สืบสานงานต่อ ดูแล ฝึกซ้อม ส่งเสีย จนส่งนักเรียนที่ครอบครัวขาดโอกาสถึงฝั่งเรียนจบ และสอบบรรจุครูดนตรีไทยได้ในทุกปีเช่นกัน และยังปลูกฝังให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว
          ภาระกิจสำคัญที่มักจะเห็นครูอุเทนทำนอกเหนือจากงานดนตรีไทย คือการผลักดันการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การสืบทอดการแสดงหนังใหญ่ การคิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยรีไซเคิลจนเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ การขับเสภา การพากษ์หนังใหญ่ การแสดงหุ่นกระบอก รวมถึงการประดิษฐ์ การซ่อม เครื่องดนตรีทุกชนิด พร้อมกับฝึกสอนลูกศิษย์ให้เล่นได้ ทำเป็นอีกด้วย
          โครงการซอกระป๋อง ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ครูอุเทนได้ทำในปีที่ผ่านมา โดยได้สอนการประดิษฐ์ซอด้วยกระป๋องเหลือใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียนต่างๆและผู้สนใจได้เรียนรู้วิธีทำทุกขั้นตอน โดยมีการส่งอุปกรณ์ไปให้ถึงบ้าน เพื่อจะได้สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีราคาประหยัด ในผู้ที่สนใจเล่นดนตรีและขาดโอกาสในการเข้าถึง
          เมื่อถามถึงคุณวุฒิทางด้านการเป็นครูแล้ว ครูอุเทนบอกว่า การจะทำผลงานเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตอนนี้หยุดไว้ทุกอย่าง อยากใช้เวลาในการฝึกซ้อมนักเรียน อย่างจริงจังเพราะการทำผลงานต้องใช้เวลา ขอใช้เวลากับการถ่ายทอดวิชาให้เด็กๆ
          ด้วยความุ่งมั่น ตั้งใจ ในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดูแลลูกศิษย์อย่างเต็มใจ มุ่งหวังเพียงเพื่อให้มีอนาคตและความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้น และรักษาไว้ซึ่งดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดิน กองบรรณาธิการ เพจข่าวออนไลน์ THAI TIME สิงห์บุรี จึงมีมติมอบตำแหน่งครูแห่งปี 2565 ให้กับครูอุเทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “ครูขวัญศิษย์” ต่อไป
          ตัวอย่างผลงานของครูอุเทน ในรอบปี 2565
          🔹ส่งนักเรียนเข้าประกวดดนตรีไทยรางวัลศรทอง (รางวัลที่คนดนตรีถือว่าที่สุด) เข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 รายการ
          🔹ชนะเลิศเหรียญทองเป็นตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี ไปประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคมากถึง 18 รายการ
          🔹การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
          โรงเรียนสิงห์บุรีเข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 รายการ
          🔹ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และได้ทูลเกล้าฯถวายซอกระป๋อง สมเด็จพระกษิฐาธิราชฯ
          🔹รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง โครงการรวมศิลป์แผ่นดินสยาม ประจำปี 2565
          🔹ได้ผลักดันโครงการสืบสานการแสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารม โดยครูอุเทนเป็นผู้พากษ์หนังและควบคุมการแสดงหนังใหญ่โรงเรียนสิงห์บุรี
          🔹จัดทำโครงการฝึกอบรมการทำซอกระป๋อง “จากกระป๋องสู่ซอสืบงานศิลป์” ให้กับผู้สนใจโดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ และคลิปการสอนออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 ราย ทั้งครูและนักเรียน ถือเป็นการต่อยอดการประดิษฐ์เครื่องดนตรีรีไซเคิล
321447487_711154670339614_659997597254836286_n
321618600_1183160782328511_1840670918891195218_n
321791103_567510091848261_5421034797630059366_n

Comments

comments