THAI TIME สิงห์บุรี

คืบหน้าไฟแดง หน้าวัดพระนอนจักรสีห์ฯ..ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญากลาง ม.ค.2566

190 Views
          นายศุภโชค นาคเกตุ หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ถึงความคืบหน้าโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณหน้าวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมืองสิงห์บุรีว่า
          ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี รับทราบปัญหาและประชุมหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งจุดบริเวณหน้าวัดพระนอนฯ เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมติที่ประชุมศูนย์ฯ เห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจุดดังกล่าว
          สำหรับความคืบหน้าขณะนี้ ได้ผ่านขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างที่ชนะการประมูลมาลงนามในสัญญาประมาณกลางเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ เช่น ปรับปรุงช่องทางจราจรใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร รวมถึงอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยอื่นๆ เป็นต้น
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments