THAI TIME สิงห์บุรี

ร.ร.หัวไผ่วิทยาคม ฝึกทักษะให้นักเรียน ออกบูธงานเทศกาลกินปลาฯ..หารายได้ส่ง นร.แข่งหัตถกรรมระดับภาค

95 Views
          นางนัฐวรรณ สีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ในฐานะรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนหัวไผ่วิยาคมได้เปิดสอนรายวิชาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจ และสามารถนำไปต่อยอดหลังจากจบการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ส่วนใหญ่มีสภาพครอบครัวที่ยังขาดแคลน
          นางนัฐวรรณ กล่าวต่อไปว่า ทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปิดสอนรายวิชาหัตถศาสตร์ ซึ่งสอนโดยครูปทุมวดี มีนาค เปิดสอนนวดแผนไทย ซึ่งครูได้ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาต ได้นำหลักสูตร นวดแผนไทย การอบสมุนไพร การนวดตัว นวดเท้า มาสอนนักเรียน พร้อมกับให้ฝึกปฏิบัติจริงด้วย
          นอกจากนี้ ยังเปิดสอนรายวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครูสริตา แขวงชล และครูสุกัญญา ก๋าใจ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะสอนและฝึกปฎิบัติการทำขนมไทย ขนมหวาน และอาหารต่างๆ
          ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ประกอบกับอยู่ในช่วงเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 28 ทางโรงเรียนจึงได้พาน้องๆ นักเรียนไปออกบูธฝึกประสบการณ์ โดยจะมีการนวดผ่อนคลาย และ ทำขนมไปจำหน่าย ซึ่งมีผู้สนใจไปเยี่ยมชมและใช้บริการ เป็นจำนวนมาก
          สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้(29 ธันวาคม 2565) น้องๆ จะไปให้บริการอีก 1 วัน หากท่านใดสนใจเชิญแวะไปเป็นกำลังใจให้น้องๆ กันได้ โดยเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ที่ จ.ราชบุรี
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments