THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ.สิงห์บุรี จับมือ เทศบาลตำบลอินทร์บุรี..เตรียมแผนปลุกตลาดเก่า 100 ปี หมู่ 6 อินทร์บุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์

122 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.) ร่วมมือกับเทศบาลตำบลอินทร์บุรี เตรียมทำโครงการปรับปรุง “ตลาดเก่า 100 ปี อินทร์บุรี” หมู่ที่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนแห่งใหม่ ภายใต้การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู ย่านการค้าดั้งเดิมให้คงอยู่ตลอดไป
          สำหรับแนวคิดในการพัฒนาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากการจัดเวทีประชาคมของชาวชุมชนตลาดเก่า 100 ปี ไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี , นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี , นายอำเภออินทร์บุรี โยธาธิการและผังเมือง , อาจารย์ผู้ชำนาญการ เข้าร่วมเวทีประชาคม ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง อบจ.สิงห์บุรี และเทศบาลตำบลอินทร์บุรี จะบรรจุเข้าสู่แผนการพัฒนาต่อไป
          ส่วนประเด็นหลักๆ ในการพัฒนา แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน โดยแผนเบื้องต้นจะปรับปรุงด้านกายภาพ ให้ตลาดเก่า 100 ปี มีสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงพื้นที่บริเวณเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและทางเชื่อม , ที่ทำการศาลเจ้าและพื้นที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง , เพิ่มอุปกรณ์ประกอบถนน บาทวิถี และสภาพแวดล้อม , ทำที่จอดรถ และห้องน้ำ – ส้วมสาธารณะ และปรับปรุงสภาพบ้านเรือน ร้านค้า ให้พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวระยะยาว
          หลังจากนั้น จะการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น อาคารเรือนแถวไม้ , ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ชุมชน , จัดสร้างหรือพัฒนาสถานที่ระลึกชาติภูมิของ “บุคคลสำคัญ” อันเป็นคุณค่าทางจิตใจในชุมชน
          นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะส่งเสริมกิจกรรมเทศกาลประเพณีต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ของดี ของเด่น และกิจกรรมในชุมชนเอง เช่น
          ประเพณีทิ้งติ้วของท้องถิ่น และเทศกาลขนมดีเมืองอินทร์บุรี เป็นต้น
          ส่วนที่พักแรม จะปรับปรุงเรือนไม้แถวริมน้ำเป็นเรือนแรม (Home stay) ซึ่งคงแบบลักษณะสภาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาแวะชม พักแรม และช้อปปิ้งสินค้าของดีในชุมชน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเชิงเศรษฐกิจและการค้า สร้างรายได้ให้ชุมชนในตลาดเก่าและใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น
………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)
323567629_525226123008044_1955891559160297392_n
323442757_878886946595227_850155083054656019_n
323990806_519507290158205_5506077788432732618_n

Comments

comments