THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีรณรงค์ได้ผล ยอดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ลดลง

120 Views
          นางสาว นงเยาว์ เทพศริ หัวสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสิงห์บุรี ว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ปรากฏว่า เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 12 ครั้ง บาดเจ็บ จำนวน 11 ราย และเสียชีวิต 1 ราย
          สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก เมาแล้วขับรถเร็ว โดยเป็นรถจักยานยนต์ ถึงร้อยละ 91.65 แยกเป็นเกิดอุบัติเหตุถนนทางหลวง ร้อยละ 75 และ บริเวณจุดเกิดเหตุ พบว่าเป็นทางตรงถึง 83.33% ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดได้แก่ 00.01-04.00 น.
          ทางด้านนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า หากเปรียบเทียบกับสถิติปี 2565 พบว่า ลดลง โดย ปี 2565 เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 23 ราย และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย
          สำหรับเหตุผลที่ทำให้ยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ลดลง นายสมชายกล่าวว่า เนื่องจากทางจังหวัดได้กำชับให้ทุกภาคส่วน ทั้งระดับอำเภอ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่ตำรวจ และแขวงทางหลวง กวดขันกำกับดูแลจุดเสี่ยงอันตรายอย่างเข้มงวด ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
……………………………..
By : ประนอม พวานนท์ (ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี)

Comments

comments