THAI TIME สิงห์บุรี

ชาวโพธิ์หอมรวมพลัง บ้าน-วัด-โรงเรียน..ปลูกสวนป่าชุมชน ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

125 Views
          วันที่ 24 มกราคม 2566 : พระอธิการสุชัน เทวธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หอมสุทธาราม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ว่า วันนี้ทางวัดพร้อมด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตำบล เชิงกลัด อำเภอบางระจัน รวมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์หอม เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองบางระจัน ประมาณ 80 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกสวนป่าชุมชนคนกินได้ ที่บริเวณพื้นที่ของทางวัด
          พระอธิการสุชัน กล่าวต่อไปว่า พื้นที่วัดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีอยู่จำนวน 14 ไร่ จึงหารือกันโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก 10 ไร่ ทำนาข้าวระหว่างชาวบ้านกับวัด ส่วนอีก 4 ไร่ที่เหลือปลูกต้นไม้ยืนต้นและต้นไม้เก็บผลผลิต ทั้งหมด 1,040 ต้น ประกอบไปด้วย
          ส่วนแรกเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นประดู่ป่า , ต้นแก้วขมิ้น , ต้นสะเดา และต้นขี้เหล็ก รวม 500 ต้น ใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตราว 5-6 ปี ส่วนที่สองเป็นไม้เก็บผลผลิต ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง , กฐินเทพา , มะม่วงแก้วขมิ้น จำนวน 500 ต้น มีระยะเวลาเก็บผลผลิต 2-4 ปี
          สำหรับการดูแลเรื่องน้ำ ทางวัดจะดำเนินการต่อท่อ ทำระบบน้ำหยดไว้ ให้กับต้นไม้ทุกต้น และระหว่างรอต้นไม้เติบโต จะมีการปลูกพืชผักสวนครัว สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในพื้นที่ว่างระหว่างร่องน้ำอีกด้วย
          พระอธิการสุชัน กล่าวเสริมอีกว่า การยกพื้นที่ 4 ไร่ ให้ชุมชนดูแลปลูกสวนป่าชุมชนในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน วัดได้ป่าความร่มเย็น ชุมชนได้ดูแลพื้นที่ร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี ระหว่าง บ้าน ,วัด ,โรงเรียน ตามหลัก บ-ว-ร จึงฝากชุมชน ชาวบ้านโพธิ์หอม ม.9 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน และใกล้เคียงให้ช่วยกันดูแล ผลประโยชน์ของส่วนร่วมไว้ด้วย
…………………………………..
By : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
327356286_843428033393664_1746265123198152938_n
327207910_3307837892813321_6874339617028276148_n
327130633_635479965044546_4272585429496279632_n

Comments

comments