THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..ประกาศผลคัดเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2566 “กำนันขรรค์ชัย-ผญบ.ดุจดาว” คว้ารางวัล

153 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ความโดยสรุปว่า
          ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นประจำทุกปี
          บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว
          จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เรียงตามลำดับ ดังนี้
          🔸️ตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายขรรค์ชัย หงษ์ทอง กำนันตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
          🔸️ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นางดุจดาว เพ็งภาค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
          โดยทางจังหวัดสิงห์บุรีจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และพิจารณาประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ต่อไป
…………………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments