THAI TIME สิงห์บุรี

6 พระเถระวัดดังจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ประจำปี 2565

99 Views
          สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เปิดเผยบัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ประจำปี 2565 จำนวน 446 รูป โดยจังหวัดสิงห์บุรีมีคณะสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ จำนวน 6 รูป ประกอบด้วย
          🔸พระครูวิชิตวุฒิคุณ (อาวุธ) วัดโพธิ์เก้าต้น ในราชทินนามเดิม เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
          🔸พระครูสิงหวรคุณ วัดสังฆราชาวาส เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท
          🔸พระครูประสิทธิ์คุณาภรณ์ วัดประสิทธิคุณากร เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท
          🔸พระครูสิงหพัฒนาธร วัดกระดังงานบุบผาราม ในราชทินนามเดิม เป็นพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก
          🔸พระครูวัฒนาวุฒิคุณ วัดสี่เหลี่ยม เป็นพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
          🔸พระครูสุนทรวิริยาภิวุฒิ วัดโคนอน เป็นพระครูสัญบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงชั้นพิเศษ
          โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
……………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
338273077_520045266996919_8118780115087825168_n
338171293_171010802076181_8306869938039577164_n
338140607_187453224049202_1385154944790024462_n

Comments

comments