THAI TIME สิงห์บุรี

ดีป้า” ลงพื้นที่สิงห์บุรี ขยายผล Transform เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการ ก้าวสู่ตลาดสดยุควิถีใหม่

132 Views
          วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน , ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่สนใจในจังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม
          นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องหาแนวทางการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง ซึ่งปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยขยายตัวสูง
          ดีป้า จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
          นายสุพจย์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในภาคกลาง เนื่องจากมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านจังหวัด 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี รวมทั้งคลองชลประทานและห้วยหนองคลองบึงขนาดเล็กอีกจำนวนมาก นำไปสู่การเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง
          นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของสิงห์บุรียังมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากงานประจำจังหวัด เช่น เทศกาลกินปลา ดังนั้นการที่จังหวัดสิงห์บุรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ ในด้านขององค์ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย สามารถเพิ่มโอกาสในการค้าขายรูปแบบใหม่ ๆ ตามเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่
…………………………….
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
339309302_974957387248480_6600820403365142187_n
338683813_585685653498411_285113147092775743_n
338550249_1654258054987212_6699385783788037242_n

Comments

comments