THAI TIME สิงห์บุรี

“รมต.อนุชา” ถือฤกษ์เปิดโครงการ “โคล้านครอบครัว” นำร่องที่ชัยนาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

100 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีโพธิ์สุข โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
          โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ เข้าร่วมงาน
          อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรก มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จาก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
          สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 21 ปี ที่ผ่านมามีพัฒนาการในหลาย ๆ ด้านที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยกองทุนหมู่บ้าน ฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และรายได้ของประชาชนในชุมชน มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมของประชาชน จัดระบบสวัสดิการของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม
          ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จำนวน 79,610 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 75,000 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง จำนวน 3,872 กองทุน และกองทุนชุมชนทหาร จำนวน 738 กองทุน มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 3 แสนล้านบาท จำนวนสมาชิกประมาณ 13 ล้านคน
…………………………………
BY : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments