THAI TIME สิงห์บุรี

สสส.หนุน เครือข่ายงดเหล้า..ชูบางระจันโมเดล บูรณาการต้นแบบรณรงค์เลิกเหล้าภาคกลาง

87 Views
           วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 พระครูสุนทรวิริยาภิวุฒิ (เอนก ปุณฺณวุฒฺโฒ ดร.) วัดโคนอน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า วันนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ โดยเน้นรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรม
           พระครูสุนทรวิริยภิวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาบอกเล่าเส้นทางการทำงานชุมชนคนสู้เหล้า จากพื้นที่อำเภอบูรณาการงานรณรงค์ เพื่อลดปัจจัยจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ ทั้ง 3 พื้นที่เข้มข้น คือ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี , อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
           ในเวทีเสวนา มีการกล่าวถึง “บางระจันModel” โดยการเชื่อม “พลัง บวร” ขับเคลื่อนงานบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยง เน้นการทำงานที่ใช้ความรู้เดิมปรับประยุกต์กับความรู้ใหม่ๆ กิจกรรมที่มีอยู่เดิมสามารถบูรณาการกับงานลดปัจจัย เสี่ยงเหล้า บุหรี่ โดยมีการออกแบบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่เชื่อมร้อย กับงานต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
          โดยมีกรอบคิดแยกเป็นงาน 3 ส่วนคือ งานต้นน้ำ ทำงานร่วมกับโรงเรียน เน้นการทำงานป้องกันนักดื่ม หน้าใหม่ , งานกลางน้ำ ดำเนินงานร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ สสอ. สสจ. ขับเคลื่อนงานปรับสภาพแวดล้อมที่ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ส่งเสริมให้ชุมชนเคลื่อนงานด้วย “พลังบวร” ดึงร้านค้าให้เข้ามา เรียนรู้ที่จะขายเหล้า บุหรี่ตามที่ กฏหมายกำหนดไว้
          ส่วนงานปลายน้ำ ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเลิก “บูรณาการงานเดิม” กับงาน “ลดปัจจัยเสี่ยง” ส่งเสริมให้คนหัวใจเพชร เลิกเหล้า ได้มีบทบาทช่วยให้คนที่ดื่ม หนักลด ละ เลิก โดยมีการกำหนดมาตราการชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราในชุมชน
         ช่วงท้ายกิจกรรม มีการ แสดงจุดยืนในรูปแบบวิธีการเลิกเหล้า สำหรับผู้สมัครพักตับถาวรทั้ง 3 พรรคหลัก ในอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงบุรี โดยผู้สมัครหมายเลข 1. นายชาญ ยิ้มจันทร์ จากพรรคเก้าปี ภายใต้สโลแกน “ดื่มมาหลายปี พ.ศ.ใหม่นี้เลิกเถอะ” , หมายเลข 2. นายชำนาญ แสงสว่าง จากพรรคภูมิใจเลิก ภายใต้สโลแกน “มีลุงไม่มีเหล้า มีเหล้าไม่มีลุง” และหมายเลข 3. นายสมหมาย ปิ่นทองจากพรรคเพื่อเมีย ภายใต้สโลแกน”คิดใหม่ทำได้เพื่อเมีย”
           ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านมีรูปแบบแนวทางที่แตกต่างกันและมีผลลัพธ์ที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเริ่มต้นในการงดเหล้าเข้าพรรษาที่จะมาถึงในปี 2566 นี้ด้วย
………………………
By : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
344749190_975258050321380_3947160987571421332_n
344734869_988861945386014_1136269334231658831_n
344553603_1290263875221780_4276956105633449579_n

Comments

comments