THAI TIME สิงห์บุรี

กกต.ตั้งรางวัลแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง ให้ค่าข่าวสูงสุด 5,000 บาท..ถ้ามาชี้เป้าด้วยตนเองให้ 1 ล้านบาท

103 Views
         สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งเหตุการทุจริตเลือกตั้งมีค่าข่าวให้ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวที่นำไปสู่การสืบสวนหรือไต่สวนในคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง โดยค่าข่าววงเงินสูงตั้งแต่ 500 ถึง 5,000 บาท
          โดยมีรายละเอียดว่าต้องเป็นข่าวที่มีความสำคัญ มีความชัดเจน ชี้เบาะแสด้วยตัวเอง ใช้ความสามารถในการหาข่าว และไม่เป็นข้อมูลที่ทราบโดยทั่วไป
          อย่างไรก็ตามบุคคลที่ไม่มีสิทธิรับค่าข่าวคือ พนักงาน กกต. – บุคคลที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน-บุคคลที่ กกต.แต่งตั้งการสืบสวน – ผู้สมัคร ส.ส.และคู่สมรส-ผู้สืบสันดานของผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง -พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร- และผู้ร้องที่ยื่นร้องตามระเบียบ
          นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. ยังประชาสัมพันธ์ เรื่องการแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องชี้เบาะแสด้วยตัวเอง และชี้เบาะแสต่อพนักงานสืบสวน ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญและใช้ความสามารถแสวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวน ต้องชี้ที่สำนักงาน กกต. หรือ สำนักงาน กกต.จังหวัด – และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินรางวัล

Comments

comments