THAI TIME สิงห์บุรี

ก้าวไกลสิงห์บุรียื่นหนังสือร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม-กกต. ตรวจสอบการซื้อเสียง-สวมสิทธิ-บัตรเสียสูงผิดปกติ

102 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกลและคณะ นำโดย ดร.ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิงห์บุรี พรรคก้าวไกล แบบแบ่งเขต นายกิตติศักดิ์ ปานฝึกดี ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ หัวหน้าสาขาพรรคก้าวไกลสิงห์บุรี และนายสมัคร มากบุญ ทนายความ พร้อมกับทีมงานอีกประมาณ 10 คน เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยดร.ธีรเศรษฐ และทีมงานเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมสิงห์บุรี มีนายชัยชนะ เรืองแก้ว นิติกรชำนาญการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้รับเรื่อง โดยมีประเด็นในการร้องเรียนความผิดปกติของการเลือกตั้งที่ผ่านมา พอสรุปได้ดังนี้
          🔸️สงสัยว่าจะมีการขายเสียง 300 บาท จากผู้สมัครพรรคการเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งปรากฏตามกระแสข่าวจากสื่อโซเชี่ยลมีเดียที่มีการโพสต์กันเป็นจำนวนมาก โดยผู้ร้องได้แนบเอกสารหลักฐานการสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาประกอบคำร้อง
          🔸️สงสัยว่าจะมีการสวมสิทธิเลือกตั้งในหน่วยวัดโพธิ์ลังการ์ อ.อินทร์บุรี ที่ไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน และผลการนับคะแนนรวมของ อ.อินทร์บุรี มีความผิดปกติ ที่ผู้สมัครพรรครายดังกล่าวสูงกว่าเบอร์อื่น ขัดแย้งกับเขตอื่นๆ มาก พร้อมกับแนบคลิปวีดีโอเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
          🔸️ประเด็นในเรื่องบัตรเสียจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่มีกว่า 6,000 ใบ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสัดส่วนสูงถึง 4.6% ถือว่าสูงมาก จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรม
          ต่อมาทางพรรคก้าวไกล ได้เข้าพบนางสาวชุลีพร ชาญใบพัด ผอ.กกต.สิงห์บุรี โดยหลังจากให้ข้อมูลการร้องเรียนกับ กกต.สิงห์บุรีเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ดร.ธีรเศรษฐ ผู้ร้อง และนางสาวชุลีพร ในฐานะ ผอ.กกต.สิงห์บุรีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รายละเอียดอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

Comments

comments