THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง..โรงเรียนค่ายบางระจันฯ ประกาศหยุดเรียน 1 วัน

33 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(25 พฤษภาคม 2566) นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า
          เนื่องด้วยการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม พบว่าครู บุคลากร และนักเรียนติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
          ทางโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จึงประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 วัน และเปิดการเรียนการสอนปกติ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME ส่วนกลาง(กทม.)

Comments

comments