THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ.สิงห์บุรีผุด “ศูนย์สิงห์ร่วมสุข” ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยถึงบ้าน ไม่ต้องเดินทางไป รพ.

67 Views
          นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ทาง อบจ.มีนโยบาย ตั้ง ‘ศูนย์สิงห์ร่วมสุข’ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในสังกัด อบจ.ให้บริการ โดยในปี 2566 นี้ตั้งเป้าเปิดให้บริการจำนวน 4 แห่ง
          สำหรับศูนย์สิงห์ร่วมสุข จะเป็นหน่วยให้บริการ ดูแลผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยพบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เพิ่มมากขึ้น ทาง อบจ.จึงได้จัดให้มีบริการกายภาพบำบัด ให้การดูแลผู้ป่วยในชุมชน, ให้ยืมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้ป่วย, ตั้งศูนย์ซ่อมแซมอุปกรณ์ผู้ป่วย, ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น
          นอกจากนี้ยังมีแผนจะจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดเข้าไปให้บริการทุกสัปดาห์ แทนการมารับบริการที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
…………………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments