THAI TIME สิงห์บุรี

ผวจ.สิงห์บุรี ห่วงสถานการณ์โควิด-19 รุดลงพื้นที่ตรวจสอบ พบติดเชื้อ 11 ราย ไม่เข้าข่ายเป็นกลุ่มก้อน คุมสถานการณ์ได้

35 Views
          วันที่ 26 พ.ค.2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ อ.ค่ายบางระจัน เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
          และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ เพจข่าว THAI TIME สิงห์บุรี นำเสนอไปแล้วนั้น
          กรณีดังกล่าว ทางอำเภอค่ายบางระจัน ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอค่ายบางระจัน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี , นายอำเภอค่ายบางระจัน , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน , สาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน , ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน , กำนันตำบลบางระจัน และทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน
          สำหรับผลการประชุม พบว่า มีบุคลากร ครู และนักเรียน โรงเรียนค่ายบางระจัน ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย เป็นการกระจายประปรายไปตามชั้นเรียน ไม่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ผู้ป่วยทั้งหมดอาการไม่รุนแรง รักษาตัวที่บ้าน ซึ่งถือได้ว่ายังไม่มีการแพร่ระบาดของโรค และยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
          ส่วนสาเหตุที่ทางโรงเรียนประกาศปิดเรียนวันที่ 26 พ.ค. 2566 เป็นเวลา 1 วัน เพราะตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน นอกจากนี้ยังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ จึงจะทำความสะอาด Big Cleaning Day ในโรงเรียน
          มีรายงานเพิ่มเติมว่า นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ได้สั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงมาตรการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดต่อไป พร้อมกับแนะนำให้ประชาชนไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
…………………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments