THAI TIME สิงห์บุรี

ชาวบางกระบือข้องใจ ทำไมยอดเงินเยียวยาน้ำท่วมแตกต่างกันมาก บางหลังได้แค่ 140 บาท ทั้งๆ ที่ท่วมเหมือนกัน

94 Views
          วันที่ 2 มิถุนายน 2566 มีชาวบ้านในตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวนหนึ่ง แจ้งมายังผู้สื่อข่าวถึงความข้องใจในการรับเงินเยียวยาน้ำท่วม ว่ามีหลักในการพิจารณาอย่างไร บางครอบครัวได้จำนวนน้อย แต่บางครอบครัวได้มาก ในขณะที่บางครอบครัวไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลย
          จากนั้นเวลา 12.40 น. ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ พบว่าเจ้าหน้าที่กำลังมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามที่มีการนัดหมายกับประชาชนแต่ละหมู่ ให้มารับในช่วงเวลา 08.30 น. – 16.00 น.
          จากการสังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าวพบว่า มีชาวบ้านต่างทยอยเดินทางมารับเงินเยียวยา ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งแสดงความไม่พอใจ เนื่องจากพบว่าตนเองได้รับเงินเยียวยาน้อยมาก เช่น 140 บาท , 272 บาท และบางบ้านได้ 800 บาท ขณะที่บ้านบางหลังได้ 1,778 บาท จึงเกิดความสงสัยในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ว่าพิจารณาจากอะไร
          ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.บางกระบือถึงหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา ได้รับคำขี้แจงว่า ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยา เริ่มจาก อบต.นำหนังสือออกสำรวจแต่ละหมู่บ้าน และรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองสิงห์บุรี เพื่อให้พิจารณาส่งเรื่องไปยัง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยทาง อบต.เป็นผู้ประสานส่งแบบสำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินและคัดกรอง และรับเงินมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
         จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นายปัญญา ใช้เฮง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี และ นางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สิงห์บุรี ถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา โดยได้รับการชี้แจงตรงกันว่า การช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระเบียบการช่วยเหลือในทุกท้องที่
          โดยก่อนออกสำรวจได้แนะนำขั้นตอน การทำงานให้แต่ละท้องถิ่นได้ทราบ และมีคณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ซึ่งการพิจารณานี้ก็เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ ที่ไม่สามารถใช้ดุลพินิจตนเองได้ ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับหลักฐานและข้อกฎหมายที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาได้
…………………………….
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
350689735_127424753688842_2317207845553470174_n
348970750_1236294510581579_8562270709962690118_n
350931006_982595812761057_3787920649143014533_n

Comments

comments