THAI TIME สิงห์บุรี

เกษตรกร 3 ตำบล สิงห์บุรี ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร..ว่าที่ ส.ส.โชติวุฒิ รุดประสานชลประทานช่วยเหลือ

129 Views
          นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า วันนี้( 7 มิถุนายน 2566) ได้ลงพื้นที่ ม.3 , ม.8 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี หลังจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้นำชุมชน และเกษตรกรชาวนาตำบลบางกระบือ ว่า ขาดน้ำใช้เพื่อการเกษตร
          นายโชติวุฒิ กล่าวต่อไปว่า หลังจากทราบข้อร้องเรียน จึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากโครงการส่งน้ำฯ บรมธาตุ และสำนักชลประทานที่ 12 พร้อมขออนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเพื่อนำมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการเกษตรอื่นๆ ได้พอมีน้ำใช้เพาะปลูกในช่วงที่ฝนตกทิ้งช่วง เป็นที่เรียบร้อย
          นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณน้ำในคลอง1 ซ้าย (บรมธาตุ) บริเวณปลายคลองช่วงตำบลหัวป่า และตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี เกิดการขาดเเคลนน้ำ ด้วยเช่นกัน จึงได้ประสานชลประทานจังหวัดเตรียมเปิดสถานีสูบน้ำตำบลหัวป่าเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบางกระบือ ตำบลโพกรวม และตำบลโรงช้าง ต่อไป
…………………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments