THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..รณรงค์ป้องกันยุงลาย วันไข้เลือดออกอาเซียน

43 Views
          เช้าวันนี้ (15 มิถุนายน 2566) โรงพยาบาลสิงห์บุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี , อสม.เมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ “ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก” เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมก้าวไกล ร่วมหยุดภัยไข้เลือดออก”
          โดยมี นายแพทย์สมเจตน์ ฟุ้งพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แพทย์หญิงพัดชา คุณวุฒิ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
          หลังจากพิธีเปิดกิจกรรมได้จัดให้มีขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในชุมชน กิจกรรมรำวง 3ส. ของแกนนำ อสม.และประชาชน บริเวณถนนขุนสรรค์ เริ่มต้นจากวัดโพธิ์แก้วนพคุณ จนถึงโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน คึกครื้น มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          นอกจากนี้ยังมีการจัด Big Cleaning + 3เก็บ 5ส. ในบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และสถานที่ราชการ เช่น โรงพยาบาล พร้อมสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
          สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทยในปีนี้ มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสถิติการติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 7 มิถุนายน 2566 จำนวน 19,502 ราย เสียชีวิต 17 ราย
          ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ทั้งในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ดังนั้น 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน
354230756_1140320876892988_5379202644510804396_n
354050875_1140320956892980_639817347537489511_n
354047586_1140320916892984_4973398298334823858_n

Comments

comments