THAI TIME สิงห์บุรี

ลงมติตั้ง”วัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงห์บุรี..งานแรกเร่งจังหวัด เตรียมจัดงานกินปลาฯ

78 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุม เพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมี ผู้อำนวยการ ททท.สนง.ลพบุรี ผู้แทน ผอ.ทกจ.สิงห์บุรี ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
          โดยที่ประชุมมีมติให้นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล เป็นนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
          นายวัชรินทร์เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี มีภารกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจภาคการท่องเที่ยว โดยจะเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด ในการติดต่อระหว่าง หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น
          สำหรับเรื่องที่ทางสมาคมฯจะดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนอันดับแรกก็คือ เรียกร้องให้ทางจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ประจำปี 2566 ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้
          เนื่องจากที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องระยะเวลาการดำเนินการที่กระชั้นชิดมากเกินไป ทำให้มีเวลาในการเตรียมงาน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง จนอาจเกิดความเสียหายเหมือนการจัดงานสำคัญของจังหวัดที่ผ่านมา ที่ไม่ได้เผื่อเวลาในการอุทธรณ์จนต้องยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานออกไป ซึ่งทางสมาคมฯจะนำเรื่องนี้เสนอในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดต่อไป
          นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังจะให้การสนับสนุนงานเทศกาล แสง สี สิงห์ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และทุกภาคส่วนร่วมกัน ซึ่งทางสมาคมฯก็จะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงการจัดงานดังกล่าว
          อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯจะผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี บรรจุเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวระดับประเทศ และต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชมสิงห์บุรีมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวสายมูเตลู ที่จังหวัดสิงห์บุรีมีความพร้อมด้านนี้มาก
………………………..
By : โสภิดา เผือกพันธุ์ (ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี)

Comments

comments