THAI TIME สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เดินหน้าจัดระเบียบ ซอย ธ.ไทยพาณิชย์ (หลังเก่า) ตะวันออก-ตะวันตก และซอยเชื่อมทั้ง 2 ซอย

100 Views
          วันที่ 16 มิถุนายน 2566 : นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จะทำการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในซอยธนาคารไทยพาณิชย์(หลังเก่า) ฝั่งตะวันออกและตะวันตก รวมถึงซอยเชื่อมทั้ง 2 ซอย
          นายณรงค์ศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันซอยธนาคารไทยพาณิชย์ (หลังเก่า) ตะวันออก – ตะวันตก และซอยเชื่อมทั้ง 2 ซอย มีผู้ประกอบการค้า จำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ แออัด และรุกล้ำบริเวณพื้นผิวจราจร ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เกิดปัญหาทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน เกิดปัญหาน้ำท่วมและระบายไม่ทันในช่วงฤดูฝน ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญหากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณดังกล่าวจะทำให้การระงับเหตุเพลิงไหม้ล่าช้าได้
          จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมไปถึงการจัดระเบียบในซอยทั้งหมดเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้มีสถานที่สำหรับรองรับผู้ประกอบการค้าไว้อย่างเพียงพอ คือ ตลาดปลาประชารัฐ
          นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อาศัยในตึกและผู้จำหน่ายสินค้าในซอยธนาคารไทยพาณิชย์(หลังเก่า) ตะวันออก-ตะวันตก พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการ รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้รับทราบไปเรียบร้อยแล้ว
          หลังจากนั้นจะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผู้ประกอบการค้า พร้อมติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรี แล้วจึงประชุมนัดหมายผู้ประกอบการ มาจับฉลากแผงจำหน่ายสินค้า พร้อมแจ้งกำหนดการเคลื่อนย้ายในการจัดระเบียบ และทำความสะอาด Big cleaning ซึ่งกำหนดการจัดระเบียบจะเสร็จสิ้นประมาณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
………………………..
By : โสภิดา เผือกพันธุ์ (ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี)

Comments

comments