THAI TIME สิงห์บุรี

ครบรอบอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระครูวิธานปริยัติคุณ มอบทุนการศึกษา ปีที่ 26 จำนวน 2,201 ทุน เป็นเงิน 1,741,000 บาท

79 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 กรกฎาคม 2566) พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 68 ปี และมอบทุนการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณร และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
          โดยมี พระพรหมกวี กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะภาค3 เจ้าอาวาสวัดกัลยามิตร วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ ร่วมพิธี
         หลังจากพิธีทางพระพุทธศาสนาได้เมตตา มอบทุนสงเคราะห์การศึกษาจำนวน 282 แห่ง 2,201 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,741,000 บาท ให้แก่พระภิกษุนักเรียน นักศึกษา ที่มีความขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง
          สำหรับปี 2566 เป็นปีที่ 26 แล้ว ที่ท่านพระครูวิธานปริยัติคุณให้การสนับสนุนการศึกษา โดยแหล่งทุนสงเคราะห์การศึกษาจากท่านพระครู ร้อยละ 90 และมาจากศรัทธาสาธุชนที่ประสงค์จะร่วมอีกร้อยละ 10
………………………………
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
357775631_1149697142622028_2554098336535114327_n
357412100_1149697179288691_4687918760062503927_n
357405665_1149697205955355_5737121090141529261_n

Comments

comments