THAI TIME สิงห์บุรี

รร.อนุบาลเทศบาล 3 สิงห์บุรี เปิดตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่วิถีไทย..สอนเยาวชนเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง-พึ่งพาตนเอง

159 Views
          วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานในการเปิดตลาดนัดพอเพียงเพียงวิถีไทย ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 ชั้นประถมวัย ที่นำสินค้ามาจำหน่าย
          โดยนายสุรพล แทนเต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้และได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน คำนึงถึงความพอประมาณ และความมีเหตุผล รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง
          ที่สำคัญ ยังต้องการให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งเหลือใช้ และนำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
          สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็จะเป็นพืชผักสวนครัวพริก มะเขือ มะม่วง เสื้อผ้ามือสองของนักเรียน รองเท้าแล้วของเล่นมือสอง รองเท้า ขนมต่างๆ และที่สำคัญมีแผงพระมาเปิดจำหน่าย สร้างความฮือฮาภายในงานอีกด้วย
………………………………
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
358971280_1152753705649705_34745397921584288_n
358673346_1152753792316363_5635694564165368508_n
358586060_1152753742316368_439210917004784268_n

Comments

comments