THAI TIME สิงห์บุรี

ทม.สิงห์บุรี จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 11 ชุมชน “นายกอ้าง”ใจดี บ้านไหนได้ไม่ถึง 800 บาท ควักกระเป๋าส่วนตัวโปะเพิ่ม

60 Views
          วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00 น. ที่ ศาลาธนาคมานุสรณ์ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการดำรงชีพ ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้อนุมัติยืมเงินทดรองราชการ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการดำรงชีพ
          โดยในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบางแคใน, ชุมชนบ้านบางแคนอก, ชุมชนบ้านบางกระบือ, ชุมชนวัดสังฆราชาวาส, ชุมชนวัดโพธิ์ข้าวผอก, ชุมชนวัดหัวว่าว, ชุมชนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี, ชุมชนศาลหลักเมือง, ชุมชุมวัดพรหมสาคร, ชุมชนวัดโพธิ์แก้วนพคุณ และชุมชนวัดสว่างอารมณ์
          มีประชาชนที่ได้รับความเดือด และอยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 807 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,025,870 บาท ซึ่งมีผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ และมีชื่อตามเอกสารต่างทยอยเดินทางมารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว
          อย่างไรก็ตาม ในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ มีบางครัวเรือนที่ได้รับเงินต่ำกว่า 800 บาท นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน (อ้าง) นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี ได้สนับสนุนเงินส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เงินช่วยเหลือขั้นต่ำอยู่ที่ 800 บาท จำนวนประมาณ 150 ครัวเรือน เนื่องจากเห็นถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในช่วงที่เกิดอุทกภัย
………………………………
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments