THAI TIME สิงห์บุรี

ประกาศผลแล้ว..ประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2566

117 Views
          นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงนามในประกาศ ผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเค่นระดับจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
          ตามที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดสิงห์บุรี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน
          คณะทำงานติดตามและประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์บุรีเสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดสิงห์บุรีจึงขอประกาศผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์บุรี
          🎗รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นคิน บ้านปลายนาหนองโขลง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน
          🎗รองชนะเลิศ อันดับ 1 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไผ่ดำ หมู่ที่ 14 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
          🎗รองชนะเลิศ อันดับ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสับฟาก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน
          🎗รางวัลชมเชย 1.หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกระทุ่มลายหมู่ที่ 3 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง 2.หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางประทุนหมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี 3.หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวป่าหมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรี
………………………………
By : กษินารี ธวินวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments