THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..จัดพิธีมอบรางวัลอาวุธปืน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน “ยอดเยี่ยม” จากกรมการปกครอง

76 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดพิธีมอบอาวุธปืนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จากกรมการปกครอง เพื่อเป็นเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565
          โดยในพิธีมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้มอบปืนรางวัลฯ ให้แก่
          1. ตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม นายสพโชค แช่มใย กำนันตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี
          2. ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายวิทยา เต่าทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
          นอกจากนี้ในพิธีดังกล่าว ยังมีการมอบป้ายสัญลักษณ์ Q ให้แก่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย , มอบรางวัลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด และรางวัลการประกวด , ศูนย์จัดการดินปุ้ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2566
          มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , มอบใบประกาศเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 , การมอบใบประกาศเกียรติบัตรการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกด้วย
………………………………
BY : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
364182291_1163710691220673_4001986579510110811_n
364162272_1163710657887343_4361368511995103001_n
363805321_1163710731220669_1201371995691155769_n

Comments

comments