THAI TIME สิงห์บุรี

พช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ให้ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP เตรียมส่งประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”และงานหัตถกรรม

107 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางการะเกด พึ่งงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”และงานหัตถกรรม
          โดยผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าเยี่ยมชมได้แก่ นายนพดล สะดวกดี ศิลปินโอทอป หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และกลุ่มจักสานบ้านอ่าวยายเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทาง ตลอดจนหลักเกณฑ์การประกวด รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
          ส่วนประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เกิดจากกรมการพัฒนาชุมชน ต้องการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
………………………………
By : กษินารี ธวินวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments