THAI TIME สิงห์บุรี

สมาพันธ์ SME ไทย สิงห์บุรี สนับสนุนผู้ประกอบการ ออกร้านงานบวงสรวงเทวาลัยพระพรหม 12-15 ส.ค.นี้

86 Views
          นางอรพรรณ รักถนอม ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วม กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคมและ คณะกรรมการเทวาลัยพระพรหมสิงห์บุรี จัดให้มีพิธีบวงสรวงเทวาลัยพระพรหม เนื่องในโอกาสที่ได้บูรณะปฎิสังขรณ์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
          โดยมีการเชิญพราหมณ์หลวง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ผู้ถวายงานพระราชพิธี มาทำพิธีบวงสรวง นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการเทวาลัยพระพรหมสิงห์บุรีได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าพระพรหมเทวาลัยให้สวยงาม เพื่อให้ผู้มาสักการะพระพรหม สามารถเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
          นางอรพรรณกล่าวต่อไปว่า ในการจัดงานบวงสรวงดังกล่าว ทางสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดสิงห์บุรี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรีออกร้านจำหน่ายสินค้าช่วงระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2566 โดยจะมีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 20 ร้าน เช่น อินทผลัม อาหารพื้นบ้าน ผลไม้แปรรูป ปลาแดดเดียว เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีสำคัญ และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
……………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments