THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีจัดหน่วยแพทย์อาสา ถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 13 สาขา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

28 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดทำโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศล แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมืองสิงห์บุรี
          สำหรับโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อถวายการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 13 สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกจักษุ , คลินิกทันตกรรม , คลินิกกระดูกและข้อ , คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ , คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและไขมันในตับ
          คลินิกเจาะเลือด , คลินิกฉีดวัคนไข้หวัดใหญ่ , คลินิกคัดกรองโรคปอด , คลินิกหู , คลินิกแพทย์แผนจีน , คลินิกวัดองค์ประกอบร่างกาย , คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ คลินิกรถเข็นพระราชทาน โดยมีทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
……………………………………
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments