THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เตรียมปรับปรุงเทวาลัยพระอินทร์ครั้งใหญ่ ใช้งบฯบริจาค 1.7 ล้าน จัดพิธีบวงสรวงขอขมา 17 ส.ค.นี้

33 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสิงห์บุรี มีแผนการปรับปรุงเทวาลัยพระอินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ในบริเวณ FN Factory Outlet Singburi ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินการเทวาลัยองค์พระอินทร์จังหวัดสิงห์บุรี ไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่การขอมติที่ประชุม ดำเนินการซ่อมแซมองค์พระอินทร์ที่ชำรุด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทวาลัยพระอินทร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสะสมจากการดำเนินการกิจการเทวาลัยพระอินทร์ (เงินบริจาค) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
          นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติให้โอนภารกิจการดูแลเทวาลัยพระอินทร์ให้กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นผู้ดูแล
          โดยในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นี้ จะทำพิธีบวงสรวงขอขมาในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมองค์พระอินทร์ที่ชำรุด ก่อนจะทำการบูรณะและทำพิธีสมโภชองค์พระอินทร์ตามลำดับต่อไป
……………………………………
By : กษินารี ธวินวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments