THAI TIME สิงห์บุรี

เกาะติดความคืบหน้า ไฟไหม้ตลาดเก่า 100 ปี อินทร์บุรี..สันนิบาตเทศบาลสิงห์บุรี ลงมติจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท / ครอบครัว

107 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประชุมคณะกรรมการเป็นการเร่งด่วน เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
          โดยมีนายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศมนตรีตำบลโพสังโฆ ในฐานะประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ณ เทศบาลตำบลอินทร์บุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบช่วยเหลือเงินเยียวยาครอบครัวละ 5,000 บาท จำนวน 21 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 105,000 บาท
          ในขณะที่จังหวัดสิงห์บุรี เปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือสามารถโอนเข้าบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทางจังหวัดได้เปิดรับบริจาค และผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
          (หากมีความคืบหน้า จะรายงานเพิ่มเติมต่อไป)
……………………………………
By : กษินารี ธวินวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments