THAI TIME สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรีคว้ารางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง-ตะวันตก จากกระทรวงมหาดไทย

31 Views

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ได้เสร็จสิ้นเนียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกปรากฏว่า #จังหวัดสิงห์บุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก
          สำหรับจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละกลุ่ม ประกอบไปด้วย
          ⭕️ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำพูน
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดยโสธร
          ⭕️ กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี
          ⭕️ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี
          ⭕️ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล
          สำหรับจังหวัดสิงห์บุรีเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี 2564-2565 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะชุมชน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จนได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2566 ถือเป็นความภาคภูมิใจ สมกับเป็น “สิงห์บุรีคนดี เมืองน่าอยู่”
…………………………………..
By : กษินารี ธวินวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments