THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีจัดงาน “ทำบุญเมืองครบรอบ 127 ปี” รวมเมืองสิงห์-อินทร์-พรหม ณ วัดหน้าพระธาตุ

89 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ กำหนดจัดพิธีทำบุญเมืองสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี 127 ปี ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ วัดหน้าพระธาตุ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ทำพิธีทักษิณานุปทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 27 รูป
          ขอเชิญพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ
          สำหรับความเป็นมาของการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้รวมเมืองสิงห์ เมืองอินทร์ และเมืองพรหม ให้เป็นเมืองสิงห์บุรี
          ต่อมาในปี พ.ศ.2459 สมัยรัชกาลที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงจากคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ส่งผลให้เมืองสิงห์บุรี ถูกเรียกใหม่ว่า “จังหวัดสิงห์บุรี” นับแต่นั้นเป็นต้นมา
          โดยคณะกรรมการครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ในยุคของนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดการประชุมและกำหนดให้วันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
…………………………………..
By : กษินารี ธวินวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments