THAI TIME สิงห์บุรี

ทม.สิงห์บุรี ซ้อมใหญ่แผนเผชิญเหตุไฟไหม้ชุมชนเสมือนจริง เพิ่มทักษะ จนท.ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่

90 Views
          นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเทศบาลได้จัดให้มีการซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ประจำปี 2566 เพื่อทบทวนทักษะการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
          นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดความพร้อม ความรวดเร็ว และสามารถเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการระงับเหตุ ซึ่งจะนำอุปกรณ์การดับเพลิงทุกรูปแบบออกมาใช้ฝึกทบทวนแก่พนักงาน
          นายณรงศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ทางเทศบาลจะนำรถดับเพลิงคันเล็ก ซึ่งเหมาะกับการเผชิญเหตุในชุมชนโดยเฉพาะ มาร่วมฝึกการใช้งาน โดยรถดับเพลิงคันดังกล่าว ประชาชนมักเข้าใจผิดว่าเป็นรถดับเพลิงไม่มีน้ำ แต่ความเป็นจริงคือเป็นรถดีเลย์น้ำ ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานหลายทาง สามารถยิงน้ำขึ้นตึกสูงได้ถึง 6 ชั้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี
          สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ได้แก่ ผู้บริหาร , สมาชิกสภา , เทศกิจ , งานไฟฟ้ากองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน รวมประมาณ 150 คน โดยจะมีการตั้งทีมดูแลระบบไฟฟ้า , ทีมสำรวจประชาชนติดค้างในครัวเรือน , ทีมตั้งศูนย์อำนวยการ , ทีมบัญชาการเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ และให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
          ส่วนกำหนดการจัดให้มีการซ้อมแผน ครั้งใหญ่ จะดำเนินการในวันที่ 8 กันยายน 2566 ด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล4 และซ้อมแผนเสมือนจริง ในเวลา 15.00 น. ที่ชุมชนวัดโพธิ์แก้วนพคุณ บริเวณถนนวิไลจิตต์ และซอยฝั่งตะวันออกของวงเวียนหอนาฬิกา ซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัคร , ตำรวจจราจร และประชาสัมพันธ์บอกกล่าวประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
…………………………………..
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
373548588_1181218276136581_4885419159904407757_n
373543826_1181218202803255_3169559974483639961_n
373540187_1181218242803251_4163367277854407504_n

Comments

comments