THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีลุยแล้ว..ซ่อมคันกั้นน้ำบริเวณวัดปราสาท อินทร์บุรี..คาดเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

27 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างคันกั้นน้ำ บริเวณหมู่ที่ 4 ต.อินทร์บุรี (วัดปราสาท) อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นจุดที่เคยชำรุดและสร้างความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลากมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยพบว่าขณะนี้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ ตอกเข็มและลงมือก่อสร้างแล้ว
          สำหรับคันกั้นน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทร์บุรี บริเวณหน้าวัดปราสาท ความยาวประมาณ 36 เมตร เดิมเป็นจุดสิ้นสุดการก่อสร้างคันกั้นน้ำ และมีจุดฟันหรอสำหรับเปิด-ปิดให้ประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่คันกั้นน้ำสัญจรเข้า-ออกได้สะดวก
          ปรากฏว่า ในช่วงฤดูน้ำหลาก มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะล้นตลิ่ง เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีนำกระสอบทรายมาปิดกั้นชั่วคราว โดยในปี 2564 คันกั้นน้ำบริเวณดังกล่าวเกิดชำรุด ไม่สามารถต้านทานแรงดันน้ำได้ ส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างฉับพลัน ท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้าน
          ต่อมาทางเทศบาลตำบลอินทร์บุรีได้ซ่อมแซมชั่วคราว และในช่วงปลายปี 2565 คันกั้นน้ำบริเวณนี้ ได้พังลงอีกครั้งหนึ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ซ้ำรอยเดิมอีกเป็นครั้งที่ 2 สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและตัวอาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก
          หลังจากนั้นเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ได้ประสานความร่วมมือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการผลักดันของ นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขออนุมัติงบเหลือจ่ายจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในวงเงินงบประมาณ 4,480,000 บาท จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรีและชุมชนต่อเนื่องฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยโครงการเร่งด่วน 3 แห่ง ได้แก่
          แห่งที่ 1 ก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตอกเสาเข็มพร้อมกดแผ่นวัสดุกันน้ำ (sheet pile)ใต้ฐานพนังกั้นน้ำ เพื่อปิดช่องเปิด ความยาว 36 เมตร บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทร์บุรี (หน้าวัดปราสาท)
          แห่งที่ 2 ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 4 บ่อ บริเวณหมู่ที่ 1-3 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
          แห่งที่ 3 ปั้นคันดินรอบวัดสุทธาวาส เพื่อปิดวงรอบกับเขื่อนกั้นน้ำเดิม ระยะทาง 255 เมตร บริเวณวัดสุทธาวาส
          ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัท เอส.เค.วาย จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ระยะเวลาการดำเนินการ 180 วัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยลดปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภออินทร์บุรีได้บางส่วน
…………………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)
375581092_1183853975873011_6399367227242535351_n
373723132_1183854042539671_9204863649017002708_n
373704013_1183854002539675_489751512010566406_n

Comments

comments