THAI TIME สิงห์บุรี

ชลประทานแจ้งเตือน 6 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 ระบุฝนยังตกหนัก..ส่งผลระดับน้ำเพิ่มจากเดิมอีก 1-1.2 เมตร

89 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2/2566 ความว่า
          ตามหนังสือ ฉบับที่ 1/2566 ที่คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 300-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณ ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น
          เนื่องจาก ยังมีฝนตกและมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีจังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 790 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือ เขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้น โดยจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับ +16.49 ม.รทก.
          และคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ถึงบริเวณ ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกประมาณ 1.0-1.20 เมตร โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำ
          ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบ กิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัย อยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
…………………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments