THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..อบต.ม่วงหมู่ คว้ารางวัล อปท.จัดการขยะขยะมูลฝอยดีเด่น ปี 2566

29 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ใจความโดยสรุปว่า
          ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดทำโครงการ คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้
          🎗 ชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
          🎗 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
          🎗 รองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง
          🎗ระดับชมเชย ได้แก่
          🔸️องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
          🔸️องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า อำเภอ บางระจัน
          🔸️องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
           โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดีเด่น ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
…………………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments