THAI TIME สิงห์บุรี

สทนช.ประกาศเตือน..น้ำเหนือมาอีกระลอก เขื่อนเจ้าพระยาขยับปล่อยเพิ่ม 1,200-1,400 ลบ.ม./วิ

101 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง ข้อความโดยสรุปว่า
          สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่องมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคเหนือ ทำให้มีน้ำในลำน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีปริมาณน้ำไหลลง อ่างเก็บน้ำปริมาณมาก โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในวันที่ 3-6 ตุลาคม 2566 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้
          สทนช. ได้วิเคราะห์คาดการณ์จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มริมลำน้ำในหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ 3-7 ตุลาคม 2566 โดยในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยา คาดการณ์จะมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น อยู่ในเกณฑ์ 1,200-1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
          โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกคันกั้นน้ำ คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.00-1.50 เมตร
          จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการดังนี้ เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที
          รวมถึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปรับแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และระบบชลประทานเพื่อเป็นการหน่วงน้ำที่ไหลลงมาสมทบแม่น้ำสายหลักให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งจัดการจราจรทางน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำ ที่จะไหลหลากมายังบริเวณแม่น้ำยม และแม่น้ำเจ้าพระยา
          ในขณะที่จังหวัดสิงห์บุรี หลายหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการอุดซ่อมรอยรั่วของพนังกั้นน้ำ และเตรียมมาตรการรับมือกรณีระดับน้ำริมตลิ่งเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างพนังกั้นน้ำท่วมและป้องกันตลิ่งบ้างแล้ว
          อย่างไรก็ตาม หากเขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำ คาดว่าจะเริ่มส่งผลต่อระดับน้ำริมตลิ่งในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรี ในอีก 1-2 วัน (หากมีความคืบหน้า หรือข้อมูลเปลี่ยนแปลง จะรายงานให้ทราบต่อไป)
…………………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments