THAI TIME สิงห์บุรี

กรมชลประทานเตือน 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา..เขื่อนขยายเพดานระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,400-1,500 ลบ.ม /วิ สิงห์บุรียังไม่กระทบ

56 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(3 ตุลาคม 2566) นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทานกรมชลประทาน ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 3 ใจความโดยสรุปว่า
          ตามประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สนทช.) ฉบับที่ 1/2566 เรื่องเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มและน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่องมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคเหนือ ทำให้มีน้ำในลำน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำปริมาณมาก โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด
          และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2566 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดย สทนช. ได้วิเคราะห์คาดการณ์จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง บริเวณพื้นที่ลุ่มริมลำน้ำในแม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น
          กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,500-1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ ปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขา มีปริมาณประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำ ที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง 1,600-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
          กรมชลประทาน รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งประมาณ 200-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,400-1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
          ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.20 – 0.60 เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำบริเวณ คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน
          หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป
          ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
          ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือน 11 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
          สำหรับพื้นที่ยังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก จะมีก็เพียงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำท่วมและคันป้องกันตลิ่งทรุด โดยจะได้รับผลกระทบก็ต่อเมื่อเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเกินกว่า 2,000 ลบ.ม /วิ ขึ้นไป
…………………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments