THAI TIME สิงห์บุรี

ป.ป.ช.สิงห์บุรี ตรวจสอบถนนหมายเลข 3252 เหตุประชาชนร้อง ยังไม่ทันส่งงาน..ถนนร้าว

13 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊คส์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสิงห์บุรี โดย นางสาวนิรมล เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและสังเกตการณ์ เกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข 3252 พักทัน-บ้านจ่า ของแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
          เนื่องจากได้รับเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาชนว่า งานก่อสร้างถนนดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีเป็นรอยแตกร้าวแล้ว ทั้งที่ถนนเพิ่งปูด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตเสร็จได้ไม่นาน
          จากการลงพื้นที่พบว่า ผิวทางที่ปูด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตมีรอยแตกร้าวแนวยาวเป็นระยะๆ บางจุดมีรอยปะซ่อมแซมผิวจราจร หินคลุกบริเวณไหล่ทางที่เทปรับระดับถนนมีลักษณะถูกน้ำกัดเซาะแล้วหลายจุด ยังไม่มีการตีเส้นจราจร
          โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีช่างผู้ควบคุมงานจากแขวงทางหลวงสิงห์บุรีและสำนักงานทางหลวง 11 (ลพบุรี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ตามสัญญาเลขที่ สห.15/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3252 ตอนพักทัน – บ้านจ่า ระหว่าง กม.4+450 – กม.7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินตามสัญญาจ้าง 77,016,789.00.-บาท
          วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2565 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน (ได้รับอนุมัติขยายอายุสัญญาเนื่องจากขอความร่วมมือหยุดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2565 – 4 ม.ค.2566 จำนวน 7 วัน ดังนั้นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 2 สิงหาคม 2566)
          และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 (ได้รับอนุมัติแก้ไขวันทำการใหม่เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบ จำนวน 137 วัน ดังนั้นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 17 ธันวาคม 2566) นั้น
          จากการตรวจสอบพื้นที่ความเสียพบว่า มีรอยแตกบริเวณผิวแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นเส้น จึงได้ประเมินและคาดการว่า การก่อสร้างบริเวณไหล่ทางติดกับร่องน้ำซึ่งเป็นคูระบายน้ำส่งน้ำเพื่อการทำนา เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนมีการสูบน้ำเข้า-ออกนาตลอดเวลา ประกอบกับมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำไม่คงที่ ซึ่งไม่อาจควบคุมได้ ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในวัสดุบริเวณก่อสร้างเกิดการเคลื่อนตัวได้ ส่งผลให้มีรอยแตกดังกล่าวข้างต้น
          ทั้งนี้ทางโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ถึงแม้จะตรวจรับงานไปแล้วบ้างส่วน แต่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและมีการประกันผลงานของผู้รับจ้าง โดยช่างผู้ควบคุมงานจากแขวงทางหลวงสิงห์บุรีและสำนักงานทางหลวง 11 (ลพบุรี) ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุอุดรอยแตกก่อนเพื่อป้องกันน้ำฝนซึมลงชั้นวัสดุโครงสร้างไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมก่อน และจะแก้ไขอีกครั้งเมื่อปริมาณน้ำคงที่ภายในสัญญา ซึ่งขณะนี้ถนนยังเปิดใช้งานได้ตามปกติ
          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่าควรดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนถึงขั้นตอนตรวจรับงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ต่อไป
………………………………
ภาพ-ข้อมูล : สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
391735369_1204804183777990_7516756574855627062_n
391735079_1204804103777998_1359986801322036436_n
391747442_1204804143777994_7468105414435977527_n

Comments

comments