THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..ประกาศตามหาเจ้าของจรเข้ ยาว 1 เมตร หลุดอยู่กลางทุ่งนา ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี

129 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หาบุคคลผู้เป็นเจ้าของจระเข้ ความว่า
          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 มีประชาชนพบเห็นจระเข้ จำนวน 1 ตัว ความยาวประมาณ 1.00 เมตร บริเวณทุ่งนา ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ประสานนำจระเข้ ส่งมอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี เพื่อทำการเลี้ยงดูชั่วคราว
          สำหรับจระเข้ที่จับได้เป็นจระเข้น้ำจืด ไม่มีหมายเลขกำกับหรือสัญลักษณ์ประจำฟาร์มใด ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ มีถิ่นกำเนิด อยู่ในประเทศไทย สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามิได้เป็นจระเข้ที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะไม่ปรากฏว่ามีจระเข้ ในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณนั้นมาก่อน มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นจระเข้ที่หลุดมาจากบ้านเรือนของราษฎร ที่นำมาเลี้ยง
          หากผู้ใดเป็นเจ้าของจระเข้ดังกล่าว ให้นำหลักฐานการได้มาซึ่งการครอบครอง นำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับจระเข้คืน ที่สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หาก พ้นกำหนดจระเข้จะตกเป็นสมบัติของแผ่นดิน ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2541
………………………………..
By : กสินารี ธวินวงศ์ กองบรรณาธิการ THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพประกอบ : เป็นเพียงภาพจำลอง ไม่ใช่จรเข้ตัวที่พบจริง

Comments

comments