THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..ปรับปรุงอาคารศาล ร.ศ.129 ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลไทย แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์กฎหมายประจำจังหวัด

113 Views
          นางสาววรรณรัตน์ เจษฎาจินต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ร.ศ.129) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์กฎหมายของจังหวัดสิงห์บุรี
          โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอเรื่องราว ที่มา พัฒนาการของศาลฯ ที่อยู่กับชุมชนชาวสิงห์บุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
          นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม ประกวดถ่ายภาพและวาดภาพ “โครงการเสน่ห์อาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ร.ศ. 129) มุมมองผ่านเลนส์และมุมมองผ่านจิตรกรน้อย” ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมเรื่องราว มุมมอง ความประทับใจที่ชาวสิงห์บุรีและประชาชนมีต่อศาล โดยผลงานที่ชนะงานประกวด จะถูกรวบรวมและจัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ต่อไป
………………………………..
ข้อมูล : ปชส.สิงห์บุรี
เรียบเรียงโดย : กษินารี ธวินวงศ์ กองบรรณาธิการ THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
395113693_1210056389919436_1368676697758611548_n
394640178_1210056366586105_1281796752362714114_n
394554881_1210056333252775_6317347682452401467_n

Comments

comments