THAI TIME สิงห์บุรี

เหลือ 7 วันสุดท้าย..ก่อนปิดรับสมัคร ประกวดถ่ายภาพ “เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ร.ศ.129) มุมมองผ่านเลนส์”

140 Views
          นางสาววรรณรัตน์ เจษฎาจินต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีเปิดเผยว่า ขณะนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ร.ศ.129) มุมมองผ่านเลนส์” โดยได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และเริ่มส่งผลงานภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2566
          หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานและกาศผลการประกวดภาพถ่ายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 และดำเนินการมอบรางวัล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นี้
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่รักการถ่ายภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ สามารถเข้าไป Download เอกสารการสมัครและรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://snbjc.coj.go.th/…/detail/id/10/cid/21/iid/378953
          หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ 370/2 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
………………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments