THAI TIME สิงห์บุรี

ฝันใกล้เป็นจริง..สะพานข้ามเจ้าพระยาแห่งใหม่ อินทร์บุรี..ได้ข้อยุติ รอขั้นตอนประชามติต้นปีหน้า

119 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลโดยมีนางศรีไท ศิริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล และคณะเข้าร่วมประชุม
          โดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตการก่อสร้างเบื้องต้น และกำหนดให้จุดก่อสร้างสะพาน เชื่อมต่อจากถนนทางหลวงชนบท 311 สิงห์บุรี – ชัยนาทฝั่งตะวันตก ช่วงเทศบาลตำบลทับยาเชื่อมต่อฝั่งตะวันออก ช่วงหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตาล เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท 2006 อินทร์บุรี – สิงห์บุรี และกำหนดให้สะพานจะมีความกว้างประมาณ 15 เมตร
          หลังจากนั้นได้มีการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ซึ่งจากการสำรวจก่อนหน้านี้พบว่าพื้นที่ก่อสร้างฝั่งตะวันตกช่วงเทศบาลตำบลทับยา โครงการจะต้องผ่านที่ดินของประชาชน 2 ราย ซึ่งทางเทศบาลตำบลทับยาจะต้องเจรจาตามขั้นตอนของทางราชการ
          สำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออก ช่วงหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตาลจะตัดผ่านที่ดินบริเวณวัดศรีสำราญ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ปัจจุบันยุบเลิกไปแล้วและไม่มีสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลได้เจรจากับทางวัดเรียบร้อยแล้ว โดยทางวัดยินดีหากโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
          ส่วนขั้นตอนต่อจากนี้ ทางเทศบาลตำบลทับยาและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล จะต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้ข้อมูลที่สำคัญ โดยทางสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบทจะมาร่วมในเวทีดังกล่าวด้วย
          อย่างไรก็ตาม จากการหารือกันระหว่างเทศบาลตำบลทับยาและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ทางกรมทางหลวงชนบาทจะเลือกใช้แนวทางที่จะลดผลกระทบการก่อสร้างและให้โครงการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด
          โดยแผนการดำเนินโครงการการจัดเวทีประชาชน คาดว่าจะจัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 จากนั้นทางสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 และจะมีการยื่นเสนอขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2568 ตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป
……………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
399661086_1223728425218899_3988697388799052350_n
399654913_1223728388552236_2735697040138445994_n
399654338_1223728318552243_7962593466471656800_n

Comments

comments