THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดใจ..ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี คนใหม่ “วสันต์ เสนานุวัตร“ เล็งขยายบทบาทสู่เวทีระดับชาติ

73 Views
          นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรม ที่ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่างสิงห์บุรี
          โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกประธานสภาคนใหม่ แทนนายวิจิตร ที่ดำรงตำแหน่งมาครบ 2 วาระ วาระละ 2 ปี (รวม4ปี) และตามระเบียบสภาฯไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อได้อีก โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายวสันต์ เสนานุวัตร เป็นประธานสภาฯคนต่อไป ซึ่งจะเริ่มรับตำแหน่งในวันที่ 1 เมษายน 2567 มีวาระตั้งแต่ปี 2567-2568
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME สิงห์บุรี ได้สัมภาษณ์นายวสันต์ ถึงความรู้สึกในการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ว่า ความรู้สึกแรก คือ ขอบคุณสมาชิก , กรรมการ และที่ปรึกษาทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้เกียรติเข้ามาทำหน้าที่ในสภาอุตสาหกรรม ที่มีผู้ประกอบการของจังหวัดรวมตัวกัน โดยจะตั้งใจทำงานให้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการทั้งในเวทีระดับจังหวัดและเวทีส่วนกลางระดับประเทศ
          ส่วนความรู้สึกที่สอง คือกังวล รู้สึกได้ถึงภาระในภายภาคหน้า ด้วยประสบการณ์ยังน้อย จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ช่วยแนะนำการทำงานเพื่อให้ภาระกิจสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วย
          🔻สำหรับประวัติ ของนายวสันต์ เสนานุวัตร- ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป บ.ไทย ชินเอ เซโกะ จำกัด- ประธานชมรมบริหารงานบุคคล จ.สิงห์บุรี- คณะทำงานด้านดิจิทัลภาครัฐ จ.สิงห์บุรี- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานบริหารงานบุคคล จ.สิงห์บุรี- อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ จ.สิงห์บุรี- การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2537 , ปวส.ช่างยนต์ โรงเรียนช่างกลสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2533
…………………………..
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments