THAI TIME สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี ดึงภาคีเครือข่าย ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)..การมีส่วนร่วมป้องกันฝุ่น PM 2.5

25 Views
          วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น.นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งพื้นที่เกษตรและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลกลางจังหวัดสิงห์บุรี
          โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายมหานิกายกับฝ่ายธรรมยุตินิกาย , ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ที่ว่าการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ภาคีเครือข่าย บวร “บ้าน วัด โรงเรียน”
          ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
          ทุกภาคีเครือข่ายจะต้องให้ความสำคัญร่วมกันรณรงค์และปฏิบัติภารภิจ ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชิงเก็บ ลดเผา การนำไปใช้ประโยชน์ของวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ตั้งแต่ในช่วงกลางฤดูหนาวจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนถัดไปอย่างจริงจัง
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
ภาพ-ข้อมูล : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
423236968_1266253014299773_2726335342335018216_n
423132086_1266252980966443_6927816686888233255_n
423005153_1266253050966436_558248443966042130_n

Comments

comments