THAI TIME สิงห์บุรี

ชาวชุมชนบ้านจวนเก่า ต.หัวป่า จับมือ ม.เกษตรศาสตร์-ม.เทคโนฯราชมงคลอีสาน ออกแบบพัฒนาหนองหัวดอน..เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

35 Views
          นายดิเรก สนสกล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางชุมชนบ้านจวนเก่า หมู่ 1 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สุรนารายณ์) ออกแบบพัฒนาพื้นที่หนองหัวดอน ซึ่งเป็นหนองน้ำที่อยู่ในหมู่บ้าน เนื้อที่ราว 20 ไร่ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน โดยชาวบ้านมีไอเดียอยากพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ขายของ และรับแขกบ้านแขกเมือง ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน
          แต่เนื่องจากทางชุมชนไม่มีงบประมาณ จำเป็นต้องติดต่อขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณจำเป็นต้องมีการออกแบบและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ทางชุมชนบ้านจวนเก่า หมู่ 1 จึงประสานไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมให้ช่วยออกแบบและเป็นพี่เลี้ยงในการของบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ
          ในที่สุดก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยดี มีการประชุมรับความคิดเห็นของชาวบ้าน ทุกขั้นตอน ช่วยกันคิด ช่วยกันต่อเติม จนสำเร็จเป็นรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ของชาวชุมชน
          และมีการส่งมอบแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ เกิดจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสำนักพัฒนาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สุรนารายณ์) ให้กับชุมชนบ้านจวนเก่า และชาวตำบลหัวป่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปยื่นขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ โดยเบื้องต้นจะยื่นขอความอนุเคราะห์ไปยัง อบจ.สิงห์บุรี ให้พิจารณางบประมาณปี 2567 ก่อนเป็นหน่วยงานแรก
          สำหรับการส่งมอบดังกล่าว มี รศ.ดร.สุภาพร ประสงค์ทัน นาง รำไพ ภูวราห์ และ ดร.กฤษณะ ปินะพัง มาร่วมส่งมอบ โดยมีนายอนันต์ ทองประทีป กำนันตำบลหัวป่า และนายพีระยศ นันทเเพศย์ ปลัดอาวุโส อำเภอพรหมบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
423325439_1266762830915458_865002905424776044_n
423248763_1266762857582122_9016513187418149528_n
423248394_1266762797582128_2056450569612815728_n

Comments

comments